Zarząd OTA informuje że w miesiącach
lipiec i sierpień nie będzie comiesięcznych spotkań
w pierwsze wtorki miesiąca.
Zapraszamy na spotkanie 03.09.2019 godz. 16:00
do Sali konferencyjnej Szpitala MSWiA.

 

 

 

 

 

 

 

                 Zapraszamy na spotkanie z psychologiem
                 „ Nie daj się złym myślom”  wyjątkowo w poniedziałek 03.06.2019  godz.16:45
              w siedzibie OTA .

Zarząd OTA zaprasza członkinie

na spotkanie 04.06.2019r. godz. 16:00

w sali konferencyjnej Szpitala MSWiA.